Zapraszamy na stronę poświęconą

 sznaucerom średnim pieprz i sól

Bisurmany od Hetmana kennel